Missie en doelstelling

De doelstelling van Zebra:

  • Het realiseren van uitwisseling tussen predikanten en kerkelijk werkers uit Zuid-Afrika en Nederland.
  • Het realiseren van uitwisseling tussen docenten en hoogleraren uit Zuid-Afrika en Nederland voor het geven van cursussen gekoppeld aan die uitwisseling.
  • Kennisnemen van het anders-zijn van de verschillende culturen om oude banden en nieuwe verschillen te ontdekken.
  • In dialoog ontdekken van nieuwe motivatie en vitalisering van de houding ten opzichte van het werk.

Hoe?

  • Eenmaal per jaar organiseren we het bezoek van een groep Zuid-Afrikaanse predikanten en kerkelijk werkers aan Nederland voor een periode van twee weken.
  • Eenmaal per jaar gaat een groep Nederlandse predikanten en kerkelijk werkers naar Zuid-Afrika.
  • In beide gevallen verblijven de deelnemers een week bij een collega en krijgen een kijkje in het werk van de ander.
  • In die periode wordt een cursus gevolgd samen met gasten en gastheren en gastvrouwen. In Zuid-Afrika zijn het Nederlandse docenten die onderwijzen in het Contextuele pastoraat. In Nederland gaat het om Zuid-Afrikaanse docenten die een cursus aanbieden op het terrein van de Praktische theologie.

Stichting Zebra (Zuid Afrika-Nederland) is een door de Belastingdienst erkende ANBI-organisatie.