Donaties

Zebra probeert de uitwisseling aan alle kanten te faciliteren. Ook financieel. En dan gaat het vooral om een bijdrage te leveren aan het kosten van vliegen. De salarissen van de predikanten van met name de gekleurde predikanten is veelal zo laag dat zij daar niet van kunnen sparen voor zo’n reis. Daarom doet de stichting oproepen aan privé personen, kerken en stichtingen om een financiële bijdrage te leveren om aan de reiskosten van de Zuid-Afrikanen bij te dragen.
Voor het volgen van de bij de uitwisseling behorende cursus worden de huisvestingskosten en overige cursuskosten voor de Zuid-Afrikanen door de stichting gefinancierd.
De uitwisseling van 2013 konden wij met € 5.000,- financieren door een mooie eenmalige bijdrage van Kerk in Actie, door bijdragen van een paar diaconieën, predikanten die afscheid namen of hun preekvergoeding ter beschikking stelden.
De Nederlandse deelnemers naar Zuid Afrika gaan voor eigen rekening. De reiskosten van Nederlandse docenten werden tot nu toe steeds gedragen door Kerk in Actie.
Bestuurleden en leden van de raad van toezicht leveren hun bijdrage door geen reiskosten of andere kosten in rekening te brengen.
We kunnen met een gerust hart stellen dat de gelden zijn en worden besteed aan de doelstelling. Er moet nu geld worden ingezameld om de uitwisseling in het jaar 2015 mogelijk te maken.
Wenst u een financieel verslag, dan kunt u dat aanvragen bij de penningmeester Jan Rijswijk (j.rijswijk@driebeukighuis.net).
Giften zijn van harte welkom op rekening NL79 RABO 0100 9.44.981 t.n.v. Stichting Zebra

De Stichting Zebra heeft geen vermogen en moet de jaarlijkse uitwisselingsprogramma’s per keer gefinancierd zien te krijgen.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting.