ANBI

Stichting Zebra Jaaroverzicht 2017

Stichting Zebra Jaaroverzicht 2016

INKOMSTEN
Giften kerken            800
Giften instanties         3.500
Giften particulieren            575
Cursus enzovoorts                –
Diversen                –
Totaal         4.875
UITGAVEN
Reiskosten         4.306
Bankkosten               84
Hostingkosten            113
Kamer van Koophandel                –
Vooruitbetaling cursus 2017         1.000
Bestuur            203
Diversen               44
Totaal         5.750
SALDI
1-jan-16         1.882
30-dec-16         1.006

 

Begroting 2015

In 2015 worden de Zuid-Afrikaanse predikanten en kerkelijk werkers weer in Nederland verwacht. Ook nu is gevraagd om financiële ondersteuning van de cursusleiding door het honorarium dat wel wordt doorberekend aan de Nederlandse deelnemers te schenken. De kosten van de vlucht en huisvesting komen voor rekening van de stichting. Tevens zal hen gevraagd worden naast de kosten voor de cursus een bijdrage worden gevraagd voor de reis- en deelname kosten van de Zuid-Afrikanen.

Deelnemers aan de cursus en uitwisseling kunnen ook Belgische predikanten of kerkelijk werkers zijn. Een van de toegetreden bestuursleden van de stichting komt uit België. Dit bestuurslid zal een bijdrage in de reiskosten kunnen ontvangen. Het uiteindelijk resultaat zal zijn dat het beschikbare saldo zal afnemen.

Omschrijving Ontvangsten Uitgaven
Saldo      3.450,00
Toegezegde subsidie      1.800,00
Div. bijdragen instanties         500,00
Div. individuele bijdragen         750,00
Bijdragen studiekosten      2.000,00
Cursuskosten, leiding en logies       1.720,00
Bijdrage reiskosten Z-Afrikanen         4.000,00
Ontvangst Z-Afrikanen lunch          120,00
Kosten huisvesting Z-Afrikanen          750,00
Website            100,00
Bankkosten              80,00
Reiskosten            200,00
Evaluatie en introductiekosten            150,00
Website            100,00
 
Totaal      8.500,00        7.220,00
 
Nieuw saldo          1.280,00

Toelichting op de cijfers voor 2015

  • Toegezegde subsidie: € 1.800,-
  • Verplichtingen i.v.m. uitwisseling: € 5.000,-

Bijlage: Zebra Financieel Jaaroverzicht 2015 (PDF)

Financieel Jaaroverzicht 2014

Omschrijving Ontvangsten Uitgaven
Giften 2014         1.700,00
Bijdragen            373,00
Bankkosten         40,20
Kosten Website       446,49
Kosten docent       955,00
TOTAAL         2.073,00     1.441,69
Saldo 01.01.2014         3.132,61
Saldo 31.12.2014         3.763,92