Reisverslagen

EEN MOOI PAD MET DIE HERE,  Jolanda Allewijn
een studiereis naar Zuid-Afrika, april 2010, deel I

In november 2009 volgde ik op het Theologisch Seminarium ‘Hydepark’ in het kader van het postacademiaal onderwijs de training ‘Facilitative leadership’ (aangeboden als ‘leiding geven aan veranderingsprocessen’).
De training werd gegeven door een Zuidafrikaanse theoloog, Frederick Marais, en zelden heb ik in een week op Hydepark zoveel geleerd. Niet alleen de inhoud van de training was zeer waardevol, maar ook de manier waarop die inhoud werd overgedragen, met zeer veel respect voor de context van elke deelnemer. De ZA collega’s die meededen maakten indruk op mij door hun authenticiteit en door hun vrijmoedigheid in het spreken over het geloof en in het omgaan met gebed. ‘Luisteren naar de ander’ kreeg een nieuwe dimensie.
Aan het eind van die week gaf ik mij op voor de uitwisseling met ZA die in april 2010 zou plaatsvinden. Deze uitwisseling wordt sinds enkele jaren georganiseerd door de Stichting ‘Zebra’ (zie hierbij een ‘oversteek-zebra’ voor ogen: het gaat om het oversteken naar de ander over grenzen van wit en zwart heen). En ik heb het zonder meer als een voorrecht beschouwd die uitwisseling mee te mogen maken.
Een week lang mocht ik de gastvrijheid ervaren van een predikantengezin in Malmesbury, in de Weskaap, en de tweede week namen de ZA predikanten en hun Nederlandse gasten deel aan de training ‘contextueel pastoraat’, die gegeven zou worden door Hanneke Meulink-Korf en Marianne Thans. Helaas moest het programma van de tweede week aangepast worden vanwege de IJslandse vulkaanuitbarsting. Voor de docenten natuurlijk frustrerend; voor ons als deelnemers bracht het in allerijl gewijzigde programma enkel maar nieuwe en kostbare ervaringen.
Ik was de eerste week te gast bij Lindi en Friedrich C., collega’s van de NG (Nederduits Gereformeerde) kerk, de van oorsprong ‘witte’ kerk, die steeds meer samenwerking zoekt met de VGK (Verenigde Gereformeerde Kerk), de vroegere ‘kleurlingenkerk’. Dat gaat uiteraard niet overal even gemakkelijk, er moeten vele grenzen overschreden en vele (voor)oordelen en schuldgevoelens overwonnen worden…. (wordt vervolgd)

Rethie van Niekerk is predikante in de Kaap en zij nam in november 2008 deel aan het uitwisselingsprogramma. Lees (in het Afrikaans) haar verslag van haar bezoek aan Nederland.
http://www.communitas.co.za/leierskap/van_niekerk_verslag.pdf