Activiteiten

Studiedag 29 oktober 2014, Pauluskerk Rotterdam
met Hantie en Judith Kotzé

Onderweg met diversiteit
Zo luidt de titel van de studiedag van Stichting Zebra. De stichting werkt sinds 2008 aan het realiseren van uitwisseling tussen predikanten en kerkelijk werkers uit Zuid-Afrika en Nederland. Dit vindt plaats door exposure en gezamenlijk studeren. Kernwoorden hierbij zijn: decentring, dialoog, ontmoeting, een contextuele benadering. De ontmoeting in de uitwisseling blijkt steeds een verrijking voor predikanten en kerkelijk werkers te zijn.

Verschillen
Decentring betekent bewustwording van verschillen. Dat is een geleidelijk en soms ontregelend proces. Bij diversiteit denken we aan culturele, sociale, etnische diversiteit, aan gender-verschillen, aan theologische verschillen. En aan de betekenis hiervan voor intermenselijke verhoudingen in en tussen diverse kerkgenootschappen. Denk aan de in Zuid-Afrika overwegend blanke NGK en de overwegende gekleurde VGK, en in Nederland onder meer aan de overwegend blanke PKN en daarnaast gekleurde migrantenkerken (SKIN).

De sprekers
Ds. Hantie Kotzé is predikant en geestelijk verzorger in het AMC (Amsterdam). Ds. Judith Kotzé is predikant en directeur van IAM (Inclusive & Affirming Ministries, Cape Town). Zij nemen ons mee in hun gezamenlijke en onderscheiden ervaringen en in een ‘dans met diversiteiten’.

IAM werd in 1995 opgericht en kreeg in Zuid-Afrika en internationaal erkenning voor baanbrekend werk in de strijd tegen discriminatie van gay en lesbische mensen. De organisatie heeft als eerste doelgroep de leiders van mainline religieuze gemeenschappen, in het bijzonder kerken die nog steeds patriarchale waarden aanhangen.

Dankzij de inbreng van ds. Judith Kotzé is het kernwoord in dit werk verzekerd: dialoog. Bewustzijn en gevoeligheid voor diversiteit creëren door dialoog, hoe doe je dat? Hantie Kotzé oefent als geestelijk verzorger in een ‘algemeen’ en hoog-technologisch ziekenhuis in Nederland niet minder in dialoog.

We luisteren naar de ervaringen van Judith en Hantie in Zuid-Afrika, Nederland en elders. We doen ervaringen en inzicht op tijdens een bijzondere ontmoetingsdag op een bijzondere plek. Voor wie eerder deelnam aan een uitwisseling, wordt in het middagprogramma ruimte en aandacht gegeven aan hun ervaringen en reflectie.

(PE-punten worden aangevraagd.)


Uitwisseling 2013

In het kader van de uitwisseling van predikanten en kerkelijk werkers van Zuid-Afrika en Nederland bezocht van 13 tot 26 april 2013 een groep Zuid-Afrikaanse predikanten  Nederland. De delegatie bestond uit zes mensen uit de Nederduits Gereformeerde (de vroegere witte kerk) en de verenigende hervormde (vroeger kleurlingen-kerk).
Op 13 april vond in Beverwijk een eerste ontmoeting van het bestuur van Zebra Nederland plaats. In het weekend was ruimte voor kerkdiensten en in een Nederlandse gastgezin  werd men vertrouwd gemaakt met de Nederlandse manier van gemeente-zijn.
De tweede week werd doorgebracht in een abdij in Brugge, met deelnemers uit de kerken in Nederland en Zuid- Afrika.
Gerard Rosbergen, juni 2013

Volg Stichting Zebra op Facebook
https://www.facebook.com/groups/374551665991237/