Activiteiten

Ontvang een gast in 2019

Een zebra: Beeld voor een plek waar je kunt oversteken. Beeld voor de kleuren zwart-wit, die in Zuid-Afrika nog steeds een grote rol spelen. Beeld ook dat vragen stelt aan onze eigen samenleving. En beeld van één van de ‘big five’: het dier, dat de strepen niet op een identieke wijze verdeeld laat zien…

Al meer dan tien jaar vinden er uitwisselingen plaats tussen predikanten en kerkelijk werkers uit Zuid-Afrika en Nederland. Het ene jaar komt een groep van zes predikanten (uit NGK en VGK) naar Nederland. Het jaar daaropvolgend gaat een zestal uit Nederland naar Zuid-Afrika. Twee weken lang maak je kennis met het leven en werken in een andere cultuur. De eerste week ben je te gast bij een collega. Je loopt er mee in het werk, maar je leeft ook mee in het huis van die collega.

Na een week kom je met allen, die aan de uitwisseling hebben meegedaan, bij elkaar om samen nog een aantal dagen te studeren, en vooral ook om te reflecteren op de dagen die in de gemeente of instelling werden doorgebracht.

Het is gebleken, uit reacties van deelnemers in deze jaren, dat deze uitwisseling bijzonder veel oplevert. Helemaal weg uit de eigen situatie, kom je terecht in wat je niet kent en kun je vele nieuwe ontdekkingen en nieuwe inspiratie  opdoen, zowel op het vlak van je persoonlijke ontwikkeling, als ook op het vlak van je werk. Maar ook: een gast die met jou meeloopt en meedoet in, meekijkt naar jouw gemeente leert je soms ook met ‘andere ogen’ te kijken naar wat daar gebeurt.

Ook nu willen we predikanten en kerkelijk werkers van harte uitnodigen om in 2019 een gast uit Zuid-Afrika te ontvangen en zo zelf mee te gaan doen aan deze uitwisselingen. Het eerstvolgende bezoek aan Zuid Afrika zal plaats vinden in het voorjaar van 2020.

Uitnodiging

Graag nodigen we je uit om in 2019 een gast uit Zuid Afrika te ontvangen. Van 26 april-4 mei verblijven de gasten bij hun Nederlandse gastvrouwen en -heren. Van 5-9 mei is er een korte gezamenlijke studieweek. Thema van deze week, de naam van de docent uit Zuid Afrika en verblijfplaats worden nog bekend gemaakt. Volg de informatie op deze website.

Voor meer in informatie en aanmelden kun je terecht bij Ploni Robbers-van Berkel (ploni@robbers.tv) en/of Herrianne Allewijn (t.h.m.allewijn@planet.nl)


Uitwisselingen

In 2016 is een groep predikanten op bezoek geweest bij collega’s in Zuid-Afrika. Zij waren in de kost bij de gastheer/-vrouw en hebben een week meegelopen in de gemeente. Gezamenlijk hebben allen een cursus gevolgd. De locatie voor de cursus is geregeld door Zebra-ZA.

In 2017 vond het tegenbezoek plaats: predikanten uit Zuid-Afrika waren te gast bij collegae in Nederland, hebben kennis gemaakt met het werk van de gastheer/-vrouw en volgden een cursus. De cursus vond plaats in het Dominicanenklooster te Huissen.


Studiedag

29 oktober 2014, Pauluskerk Rotterdam
met Hantie en Judith Kotzé

Onderweg met diversiteit
Zo luidt de titel van de studiedag van Stichting Zebra. De stichting werkt sinds 2008 aan het realiseren van uitwisseling tussen predikanten en kerkelijk werkers uit Zuid-Afrika en Nederland. Dit vindt plaats door exposure en gezamenlijk studeren. Kernwoorden hierbij zijn: decentring, dialoog, ontmoeting, een contextuele benadering. De ontmoeting in de uitwisseling blijkt steeds een verrijking voor predikanten en kerkelijk werkers te zijn.

Verschillen
Decentring betekent bewustwording van verschillen. Dat is een geleidelijk en soms ontregelend proces. Bij diversiteit denken we aan culturele, sociale, etnische diversiteit, aan gender-verschillen, aan theologische verschillen. En aan de betekenis hiervan voor intermenselijke verhoudingen in en tussen diverse kerkgenootschappen. Denk aan de in Zuid-Afrika overwegend blanke NGK en de overwegende gekleurde VGK, en in Nederland onder meer aan de overwegend blanke PKN en daarnaast gekleurde migrantenkerken (SKIN).

De sprekers
Ds. Hantie Kotzé is predikant en geestelijk verzorger in het AMC (Amsterdam). Ds. Judith Kotzé is predikant en directeur van IAM (Inclusive & Affirming Ministries, Cape Town). Zij nemen ons mee in hun gezamenlijke en onderscheiden ervaringen en in een ‘dans met diversiteiten’.

IAM werd in 1995 opgericht en kreeg in Zuid-Afrika en internationaal erkenning voor baanbrekend werk in de strijd tegen discriminatie van gay en lesbische mensen. De organisatie heeft als eerste doelgroep de leiders van mainline religieuze gemeenschappen, in het bijzonder kerken die nog steeds patriarchale waarden aanhangen.

Dankzij de inbreng van ds. Judith Kotzé is het kernwoord in dit werk verzekerd: dialoog. Bewustzijn en gevoeligheid voor diversiteit creëren door dialoog, hoe doe je dat? Hantie Kotzé oefent als geestelijk verzorger in een ‘algemeen’ en hoog-technologisch ziekenhuis in Nederland niet minder in dialoog.

We luisteren naar de ervaringen van Judith en Hantie in Zuid-Afrika, Nederland en elders. We doen ervaringen en inzicht op tijdens een bijzondere ontmoetingsdag op een bijzondere plek. Voor wie eerder deelnam aan een uitwisseling, wordt in het middagprogramma ruimte en aandacht gegeven aan hun ervaringen en reflectie.

(PE-punten worden aangevraagd.)


Uitwisseling 2013

In het kader van de uitwisseling van predikanten en kerkelijk werkers van Zuid-Afrika en Nederland bezocht van 13 tot 26 april 2013 een groep Zuid-Afrikaanse predikanten  Nederland. De delegatie bestond uit zes mensen uit de Nederduits Gereformeerde (de vroegere witte kerk) en de verenigende hervormde (vroeger kleurlingen-kerk).
Op 13 april vond in Beverwijk een eerste ontmoeting van het bestuur van Zebra Nederland plaats. In het weekend was ruimte voor kerkdiensten en in een Nederlandse gastgezin  werd men vertrouwd gemaakt met de Nederlandse manier van gemeente-zijn.
De tweede week werd doorgebracht in een abdij in Brugge, met deelnemers uit de kerken in Nederland en Zuid- Afrika.
Gerard Rosbergen, juni 2013

Volg Stichting Zebra op Facebook