Home

De doelstelling van stichting Zebra

  • Het realiseren van uitwisseling tussen predikanten en kerkelijk werkers uit Zuid-Afrika en Nederland.
  • Het realiseren van uitwisseling tussen docenten en hoogleraren uit Zuid-Afrika en Nederland voor het geven van cursussen gekoppeld aan die uitwisseling.
  • Kennisnemen van het anders-zijn van de verschillende culturen om oude banden en nieuwe verschillen te ontdekken.
  • In dialoog ontdekken van nieuwe motivatie en vitalisering van de houding ten opzichte van het werk.

Hoe?

  • Eenmaal per jaar organiseren we het bezoek van een groep Zuid-Afrikaanse predikanten en kerkelijk werkers aan Nederland voor een periode van twee weken.
  • Eenmaal per jaar gaat een groep Nederlandse predikanten en kerkelijk werkers naar Zuid-Afrika.
  • In beide gevallen verblijven de deelnemers een week bij een collega en krijgen een kijkje in het werk van de ander.
  • In die periode wordt een cursus gevolgd samen met gasten en gastheren en gastvrouwen. In Zuid-Afrika zijn het Nederlandse docenten die onderwijzen in het Contextuele pastoraat. In Nederland gaat het om Zuid-Afrikaanse docenten die een cursus aanbieden op het terrein van de Praktische theologie.

Lees hier het visiedocument (2016)


Save the date: mei 2021

De internationale contextuele conferentie Seeking for hope wordt in mei 2021 gehouden te Stellenbosch, Zuid-Afrika. Het woord ‘contextueel’ blijkt in Zuid-Afrika misverstanden te geven vanwege de meer situationeel gerichte contextuele theologie.

Tijdens de conferentie zullen internationale sprekers het woord voeren. Daarnaast leveren studenten bijdragen in diverse workshops. Al met al wordt een tip van de sluier opgelicht van de veelzijdige ‘Afrikacultuur’ en wat de betekenis daarvan is.

Lees meer